Events
Bestyrelsen i Københavns BMX Klub
Pr. 1. februar 2020
Københavns BMX Blub afholder generalforsamling hvert år, sidste lørdag i januar. Generalforsamlingen indkaldes jfr. klubbens gældende vedtægter, hvoraf fast punkt altider valg til Bestyrelsen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand/økonomiansvarlig og to medlemmer, samt op til to suppleanter. I lige år vælges formand og et medlem, i ulige år vælges næstformand/økonomiansvarlig og et medlem, mens suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsesarbejde i Københavns BMX Klub er 100% frivilligt og vederlagsfrit. Ved generalforsamlingen 2020 blev Bestyrelsen valgt og er sammensat som præsenteret nedenfor. Du kan kontakte den samlet bestyrelse ved at skrive til bestyrelsen@cphbmx.dk 
  
Formand
Brian Schmidt
+45 2328 1340 
Om formanden:
Formanden for Københavns BMX Klub tegner klubben udadtil og er den øverst ansvarlige for Bestyrelsen og dermed klubben. Ligeledes er det formandens vigtigste opgave at tilsikre udvikling af klubbens visioner samt herigennem at tilsikre målsætninger opnåes. Brian har været formand i Københavns BMX Klub siden efteråret 2016,hvor han blev valgt på en ekstraordinære generalforsamling. Brian har 20 års erfaring i foreningslivet, og brænder for BMX Sporten, hvor han også er uddannet UCI National Elite Commissaire. Han har deltaget i frivilligt arbejde i DCU og været medlem af diverse udvalg og bestyrelser under DCU. Generelt har Brian en bred viden om sporten og klubben i helhed og deltager gerne aktivt ved et hvert arrangement i Klubben. Brians opgave i Bestyrelsen er primært at tilsikre kontakt til Københavns Kommune, Brugerforeningen omkring Motorcrossbanerne (vores bane), samt DCU. Brian er bonusfar til Victor Palne, som er rytter og træner i klubben. Brian er næste gang på valg ved Generalforsamlingen 2022.
 
Næstformand
Steen Elkær
+45 2073 8081
Om næstformanden:
Næstformanden for Københavns BMX Klub er ansvarlig for den daglige økonomi i klubben og tegner klubben indadtil. Steen har været med i Bestyrelsen siden 2015 og har en bred erfaring i og omkring Københavns BMX Klub. Steen har siden starten af 2019 været medlem af DCUs BMX Udvalg. I klubben koordinerer han vores events og de instruktører hertil, samt deltager i diverse udvalg, ligesom han ude ved løb deltager i holdlederfunktione. Steen er far til Rune og Laurine, som begge er ryttere og trænere i klubben. Steen er næste gang på valg ved Generalforsamlingen 2021.
 
Bestyrelsesmedlem
Søren Olsen
+45 2761 4534
Om bestyrelsesmedlem:
Søren er medlem af Bestyrelsen og har ansvarsområdet omkring vores trænere, træningstilbud, ugeplan og trænerpåsætning. Søren har gennem mange år deltaget aktivt i foreningsarbejde og har selv været aktiv cykelrytter. Søren deltag i vores Sports- og eliteudvalg og varetager vores samarbejde med talent.dk under Team Copenhagen. Søren er far til Mikkel, som er rytter i klubben. Søren er næste gang på valg ved Generalforsamlingen 2022.
Bo Rasmussen
+45 9397 4700
Om bestyrelsesmedlem:
Bo er medlem af Bestyrelsen og har ansvarsområdet omkring vores nye medlemmer i sporten, samt medlemsplejen generelt, samt vores Kom og Prøv koncept. Bo er ligeledes holdleder, og meget aktivt omkring vores klubliv og det sociale der hører med der. Bo har ligeledes været aktiv i foreningsarbejde i mange år, og hjælper altid til hvor der er behov for det. Bo er far til Zakarias, som er rytter i klubben. Bo er næste gang på valg ved Generalforsamlingen 2021.
  
Suppleant
Lars Heglund
+45 xxxx xxxx
Om suppleant:
Lars blev suppleant i Bestyrelsen i 2020, og er på valg igen i 2021. Ud over dette har Lars ansvaret for vores beregnerhus, herunder tidstagning og IT generelt. Han kommer senest fra en formandspost i Køge BMX. Lars er far til Valdemar som er rytter i klubben
Ted Møllback
+45 2338 9187
Om suppleant:
Ted blev suppleant i Bestyrelsen i 2020, og er på valg igen i 2021. Ted varetager ikke noget konkret ansvarsområde, men hjælper altid til hvor det er nødvendigt, primært omkring vores faciliteter samt sponsorer. Ted er far til Tobias, som er rytter i klubben.
“BMX er en intens sprint-sport, hvor det kort fortalt går ud på at komme først gennem en kort bane, der indeholder spring og forhindringer.”
Nyheder


Vores Sponsorer