Events
Bestyrelsen i Københavns BMX Klub
Pr. 1. februar 2020

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand/økonomiansvarlig og to medlemmer, samt op til to suppleanter. I lige år vælges formand og et medlem, i ulige år vælges næstformand/økonomiansvarlig og et medlem, mens suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsesarbejde i Københavns BMX Klub er 100% frivilligt og vederlagsfrit. Ved generalforsamlingen 2024 blev Bestyrelsen valgt og er sammensat som præsenteret nedenfor. Du kan kontakte den samlede bestyrelse ved at skrive til bestyrelsen@cphbmx.dk 

  
Formand

Bo Rasmussen
+45 9397 4600

Om formanden:
Bo er formand af Bestyrelsen og har ansvarsområdet omkring hele klubben og vores nye medlemmer i sporten, samt medlemsplejen generelt, samt vores Kom og Prøv koncept. Bo er ligeledes holdleder, og meget aktivt omkring vores klubliv og det sociale der hører med der. Bo har ligeledes været aktiv i foreningsarbejde i mange år, og hjælper altid til hvor der er behov for det. Bo er far til Zakarias, som er rytter i klubben.
 
Næstformand
??

Om næstformanden:
Næstformanden for Københavns BMX Klub er ansvarlig for den daglige økonomi i klubben og tegner klubben indadtil. Steen har været med i Bestyrelsen siden 2015 og har en bred erfaring i og omkring Københavns BMX Klub. Steen har siden starten af 2019 været medlem af DCUs BMX Udvalg. I klubben koordinerer han vores events og de instruktører hertil, samt deltager i diverse udvalg, ligesom han ude ved løb deltager i holdlederfunktione. Steen er far til Rune og Laurine, som begge er ryttere og trænere i klubben. Steen er næste gang på valg ved Generalforsamlingen 2021.
 
Bestyrelsesmedlemmer
John Doe

Om :


John Doe

Om :


 
Suppleanter
Janne Anthony

Om :


Natacha Strunck

Om :


 
“BMX er en intens sprint-sport, hvor det kort fortalt går ud på at komme først gennem en kort bane, der indeholder spring og forhindringer.”
Nyheder


Vores Sponsorer