Events
FORMÅL

CPH BMX ønsker at være en røgfri klub.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning, børne- og ungepolitikker samt klubbens holdning, er der udarbejdet en rygepolitik, som er gældende for klubbens medlemmer, forældre og gæster i klubben.

  • Det er forbudt at ryge indenfor i klubbens lokaler.
  • Det er forbudt at ryge på klubbens arealer, herunder bane.
  • Al rygning skal forgå uden for hegnet og minimum 3 meter fra hegnet, og ikke være synlig for børn og unge.
  • Til løb gælder rygeforbuddet ligeledes i CPH BMX’ telt samt på arealerne i umiddelbart forbindelse med CPH BMX’ telt 
LOVGIVNING
 
Loven om røgfrie miljøer fra 2007, samt lov om ændring af loven fra 2012.
 
Regeringen og Enhedslisten har den 21. april 2012 indgået aftale om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestoptilbud. Loven trådte i kraft 15. august 2012.
 
Aftale parterne opfordrer til, at kommuner, døgninstitutioner, frivillige foreninger, uddannelsesinstitutioner mv. fremmer indsatser, der forbygger, at børn og unge begynder at ryge og hjælper børn og unge rygere med at stoppe.
 
Ryge politikken er vedtaget på bestyrelses møde den 20-02-2013.
 
“BMX er en intens sprint-sport, hvor det kort fortalt går ud på at komme først gennem en kort bane, der indeholder spring og forhindringer.”
Nyheder


Vores Sponsorer